ArcheoFestival Sempervivetum MMXXIV

14 - 16 Jun 2024, Romeinse Vallei Bocholtz

Archeologisch Festival Sempervivetum MMXXIV

Waarom het Archeologisch FestivalSempervivetum?

  • Een aantrekkelijk theaterparcours
  • Openlucht festival in een prachtige omgeving
  • Voor jong en oud.

Theatervoorstellingen met diverse scenes

Tijdens het Archeologisch FestivalSempervivetum volg je een theaterparcours langs scènes die de vondsten in deRomeinse vallei in Bocholtz (gemeente Simpelveld) op een laagdrempelige wijzevia theater toegankelijk maken. 

De scènes springen door de tijd. Van de Romeinen en Franken (rond 300n.Chr) tot aan de meest recente vondst van de Askist van de Heer van Bocholtzin 2003.

Tijden

Het ArcheoFestival vindt op 14, 15 en 16 juni plaats.

Op vrijdag starttijden vanaf 13.00-16.00 uur, zaterdag en zondag starttijdenvan 11.00-16.00 uur.

Het theaterparcours neemt ongeveer twee uur in beslag. Deelnemers wordendeels met een huifkar vervoerd, het resterende deel van het parcours wordt tevoet afgelegd en is ongeveer 3 kilometer lang. Helaas is het parcours mindergeschikt voor rolstoelen.

Het start- en eindpunt, Hoeve Overhuizen zal alle dagen vanaf een halfuur voor de eerste vertrektijd tot 18.30 uur geopend zijn.

Deze editie van het ArcheoFestival zal een duidelijk tweetalig karakter hebben.Naast starttijden waarbij een Nederlandse verteller de groep begeleid, zijn erook starttijden waarbij de groep door een Duitstalige verteller wordt begeleid.Let dus even op bij het reserveren van een starttijd, dat je een tijd kiest,waarop door de begeleiding van het theaterparcours, jouw voorkeurstaal(Nederlands of Duits) wordt gesproken.

De entreeprijs bedraagt € 12,50 (inclusief koffie of thee en een wafel).Voor basisschoolkinderen (het ArcheoFestival is geschikt voor de jeugd van groep7 & 8) bedraagt de gereduceerde entree € 5,00.

Op het binnenplein van start- en aankomstpunt Hoeve Overhuizen (Overhuizerstraat2, in Bocholtz) zullen meerdere infostands zijn. Deze worden bemand door onderandere het Museum voor Oudheden in Leiden, het Thermenmuseum, maar ook dooramateur archeologen en de Heemkundevereniging.

Er is géén dagkassa, tickets zijn uitsluitend via onze website te koop: www.sempervivetum.com.

Romeinse Vallei

Bocholtz, een landelijk dorp omsloten door akkers, herbergt veel uniekeRomeinse schatten. Het is een ware archeologische hotspot. In het gehuchtVlengendaal, lagen vier Romeinse Villae. Hier zijn zoveel vondsten gedaan, datdit gebied nu de Romeinse Vallei heet.

Villa Vlengendaal

Villa Vlengendaal, de best onderzochte villa in de Romeinse Vallei, waseen typische Villa rustica, een Romeins boerenbedrijf. 

Hoewel ze de gebruikelijke symmetrie miste, zijn er veel elementengevonden die duiden op een typische, luxe uitgeruste villa met mozaïekvloeren,marmer beklede wanden, fresco’s en vloerverwarming. 

De askist van ‘de Heer van Bocholtz’ 

Bijzonder was in 2003 de vondst van een puntgave askist, nog compleetmet alle grafgiften, onderaan de helling van Villa Vlengendaal. De askist van‘de Heer van Bocholtz’ is in Hoeve Overhuizen te bezichtigen.

Muntschat

Eerder in 1983 werd in de Romeinse Vallei, bij Villa Dellender-Butterweide,ook al een enorme muntschat van wel 700 Romeinse munten gevonden. De oudstemunt dateert uit 70 na Christus en de jongste uit 257 na Christus.

De Dame van Simpelveld

De meest opzienbarende en bekendste vondst werd echter in 1930 in dekern Simpelveld gedaan. Daar werd destijds met het opgraven van een unieke‘sarcofaag’ één van de belangrijkste archeologische vondsten uit de Romeinsetijd van Nederland gedaan. 

In deze kist lagen de asresten van een vrouw: ‘de Dame van Simpelveld’.Het bijzondere en unieke van deze askist is dat ze aan de binnenkant met fraaibeeldhouwwerk is versierd. 

In Hoeve Overhuizen staat een kopie van de ‘sarcofaag’ van ‘de Dame vanSimpelveld’. De originele ‘sarcofaag’ kan in het Rijksmuseum van Oudheden inLeiden worden bezichtigd.

Openluchtfestival

Tijdens het Archeologisch FestivalSempervivetum verzorgen ruim zeventig acteurs en vrijwilligers in de openluchtverschillende theatervoorstellingen in de Romeinse Vallei van Bocholtz. 

Je wandelt samen met een verteller, in groepen van ongeveer 40 personenlangs 10 historische plekken (‘tableaus vivants’) waar acteurs een voorstellinggeven over deze bijzondere plek of de vondsten die hier zijn gedaan. De scenesworden in het Ripuarisch dialect opgevoerd.

Ripuarisch dialect

Het Ripuarisch dialect is een bedreigde Europese streektaal, die wordtgesproken in Zuid Noordrijn-Westfalen (rondom Keulen in Duitsland), OostelijkZuid-Limburg (Kerkrade, Bocholtz, Simpelveld en Vaals) en het oosten van deprovincie Luik (België). 

Het ArcheoFestival Sempervivetum is ontstaan uit een samenwerking tussende gemeente Simpelveld en Buro Zuid-Limburg, een initiatief van Marc Hermans enMarc Charlier.

De organisatie van het Archeologisch Festival Sempervivetum is in handen van BuroZuid-Limburg en wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van onder andere deProvincie Limburg, gemeente Simpelveld, de Via Belgica-gemeenten en vanuit Duitslanddoor de Landschaftsverband Rheinland, het Nederlands consulaat in Aken en de RheinischerVerein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz

Noteer alvast in je agenda 14, 15 en 16 juni:

Tick Me!

Melden Sie sich für den Tickli Newsletter an und bleiben Sie bestens informiert!

Adjust your preferences