Limburgse Kwartieren - Architectuurlezingen

28 sep - 17 nov 2022, Bureau Europa

Tijdens de COVID-lockdowns, toen de straten leegliepen, stond de architectuur meer dan ooit in de kijker. We zagen opeens hoe de steden om ons heen vormgegeven zijn en worden, hoe het stadsweefsel dat wij voor lief nemen een kwestie van ontwerp is. In het najaar organiseert Bureau Europa de lezingenreeks Limburgse Kwartieren met elke avond een andere stad als case study. 

In vier lezingen komen de vier Limburgse steden uit de Euregio aan bod. Steden die elk vanuit een eigen visie een in- of uitbreiding hebben uitgevoerd, die buurten leefbaarder willen maken, meer groen in de stad willen aanbrengen, of juist een culturele of historische identiteit zichtbaar willen maken. De bestaande context waarin die veranderingen moe(s)ten plaatsvinden, gaven vorm aan de opdracht en het ontwerp, maar hoe? Hoe beeldbepalend zijn de nieuwe stukjes stad in Limburg geworden of zullen ze uiteindelijk zijn? En welke voedingsbodem geeft dit om verder te groeien, als gebouwde maar ook als geleefde stad?

Tick Me!

Schrijf je in voor de Tickli Nieuwsbrief en blijf op de hoogte!